TERRAS

Wolkom

OP ÚS TERRAS

Jo smaak hat ús oandacht!Ús terras is reekfrij.

Bestellingen trochjaan oan de kassa en der ophelje. 

Wy skinke gjin alkoholische dranken. 

De terrasyndieling is fia de rjochlinen fan it RIVM en de bakkersbond. 

Hâld oardel meter (1,5m) ôfstân fan elkoar. 

Komme jo net út ien húshâlding? Dan meije jim, fanwege koroana, net oan de deselde tafel sitte. 

Hûnen oan de riem hâlde en net meinimme de winkel yn. Helphûnnen binne in útsûndering.

Ûntsmet jo hannen, by binnenkomst, by de desinfeksjepeal. 

Wy fersykje jo freonlik om sels gjin ieten en drinken mei te nimmen en/as op ús terras te nuttigjen. 

Smyt ôffal yn de derfoar bestimde ôffalbak(ken).