Tsjek út

NIJS

Koroanamaatrigels yn en om ús bedriuw:

25 juny 2020

Fanôf hjoed: IIS!10 juny 2020

Iepening terras!Op 5 én 25 novimber 2020:
GOUDEN BEKRONING behelle!

Op 5 novimber hat ús bakkerij fjouwer kear it "bekroond met goud" behelle op de folgjende produkten: Sûkerbôle, Pipernúten, Spekulaas en Hjerstkoeke.

Op 25 novimber hat ús bakkerij noch trije kear it "bekroond met goud" behelle. Dit kear foar de: Oaljebollen, Brea en Oranjekoeke.

31 maart 2020

In nij produkt yn it assortimint; de oranje sinasapelcake.11 maart 2020

Útwreiding fan it sûkelarje assortimint.

11 novimber 2020

De introduksje fan de speculaascake.

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Dizze webside makket gebrûk fan saneamde "cookies". Troch te klikken op "Akseptearje" geane jo akkoord mei it gebrûk fan cookies.

Akseptearje