Diel

DYN MIENING

Ik ha in fraach
Ik ha in opmerking
Ik ha in klacht
Ik wol in ôfspraak meitsje
Oars
 
 
 
 
 
 

It kontaktformulier is net bedoeld om bestellingen troch te jaan. In bestelling digitaal trochjaan kin fia ús webshop.

Ôfspraak meitsjse?


Graach! Wy produsearje seis dagen yn de wike en om genoch tiid foar jo te nimmen wurkje wy derom op ôfspraak. Komme jo dochs leaver sa del? Dan bestiet der in kans dat wy gjin tiid foar jo ha.


Let op: Yn tiiden fan koroana is in ôfspraak meitsje ferplicht. 

Folchje ús

FIA SOSJALE MEDIA

Instagram: @ambachtelijkebakker

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Dizze webside makket gebrûk fan saneamde "cookies". Troch te klikken op "Akseptearje" geane jo akkoord mei it gebrûk fan cookies.

Akseptearje