Bakkerij Rustiek doneert dit jaar van elke zak oliebollen die verkocht wordt €1,- aan stichting Make A Wish. Wij als team vinden het belangrijk dat ieder kind kind kan zijn. In een wereld waarin al zoveel gebeurd momenteel en waarin je als kind en ouders iedere dag te maken hebt met een ziekte of aandoening is zwaar. Juist dan een dag alles even kunnen vergeten, alles kunnen doen wat je wilt en waar je van droomt is dan het mooiste wat er is. Die herinneringen zijn voor altijd.


Ûntdek

ÚS BAKKERIJ


Bakkerij Rustiek is op 1 augustus 2022 iepene troch boargemasters Jeroen Gebben en Sybrand Buma. Bakkerij Rustiek sit yn Oentsjerk en yn Huizum. De bakkerij hat in goede namme foar himsels opboud. Ûnder oare troch mei te dwaan oan fakwedstriiden en mei it beheljen fan it "Bekroond met Goud"- karmark op harren produkten.


Iepen fan moandei oantemei sneon:


Moandei: SLÚTEN
Tiisdei o/m Freed: 08.00 - 17.00 oere
Sneon: 08.00 - 15.00 oere
Snein: SLÚTEN


Let op: Rûnom de feestdagen en yn de fakânsje jilde der oare tiiden.

Fergees parkearre


Der binne tjinoer beide bakkerijwinkels, en oan wjerskanten fan de dyk, fergeze parkearplakken.

Lokaasjes:


De bakkerijwinkels binne fanôf Ljouwert en Dokkum maklik te beryken. Ek mei it Iepenbier Ferfier en op 'e fyts is ús bakkerij maklik te fynen. Tip: Wy binne in "Doortrappen Stimpelpost" yn Oentsjerk. Helje no by ús in bakje kofje!

Mear

TSJINSTEN